Şirinov Qoşqar Şirin oğlu, Yeni yol kəndi

Həsənov Rasim Tofiq oğlu, Yeni yol kəndi
Verdiyev İlqar Qasım oğlu
Aslanov Məzahir Ədil oğlu, Yeni yol kəndi