Soltanov Fəqan Məhəmməd oğlu, Çəmənli kəndi

Əliyev İlqar Əsəd oğlu, Qaradağlı kəndi
Allahverdiyev Bəbiş Qədir oğlu, Zəngişalı kəndi
Hüseynova Şəlalə Zakir, Quzanlı kəndi