Soltanov Fəqan Məhəmməd oğlu, Çəmənli kəndi

Əhmədov Bayram Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi
Qarayev Xaliq Tanrıverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
Mirzəyeva Yaqut Qədull qızı, Quzanlı kəndi