Soltanov Fəqan Məhəmməd oğlu, Çəmənli kəndi

Səmədov Səməd Yunis oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Həşimov İsmayıl Qurban oğlu, Baharlı kəndi
Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi