Soltanov Fəqan Məhəmməd oğlu, Çəmənli kəndi

Sarıyev Yelmar Qaraş oğlu, Ergi kəndi
Sarıyev Hidayət Musa oğlu, Çəmənli kəndi
Hacıyev Gündüz Cavanşir oğlu, Üçoğlan kəndi