Soltanov Fəqan Məhəmməd oğlu, Çəmənli kəndi

Kərimov Yasir Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi
İsmayılov Fizuli Cəfər oğlu, Qaradağlı kəndi
Əliyev Nazim, Qaradağlı kəndi