Şükürov Bəhram Musa oğlu, Zəngişalı kəndi

Məmmədov Niyazi Nizami oğlu, Quzanlı kəndi
Məmmədov Məhəmməd Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
Zeynalov Nizami Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi