Şükürov Bəhram Musa oğlu, Zəngişalı kəndi

Qasımov Fariz Ələm oğlu, Qaradağlı kəndi
Məmmədov Sabir İdris oğlu, İmamqulubəyli kəndi
İsgəndərov Taleh Şəmsəddin oğlu, Çəmənli kəndi