Şükürov Bəhram Musa oğlu, Zəngişalı kəndi

Hacıyev Teyub Sevindik oğlu, Ergi kəndi
Əliyev Nazim, Qaradağlı kəndi
Qurbanov Cəllət Boran oğlu, Ergi kəndi