Şükürov Bəhram Musa oğlu, Zəngişalı kəndi

Hacıyev Nəsir Tapdıq oğlu, Çəmənli kəndi
Əliyev Nizami S. Əfətli kəndi
Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi