Tağıyeva Fidan qızı, Quzanlı kəndi

Əliyev Tural Novruz oğlu, Quzanlı kəndi
Məmmədov Saleh Sərdar oğlu, Kiçikli kəndi
Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi