Tağıyeva Fidan qızı, Quzanlı kəndi

Ələsgərli Səriyyə Sədrəddin qızı, Quzanlı kəndi
Səfərov Vüqar Səməd oğlu, Çəmənli kəndi
Cəfərov Əli Xeybər oğlu, Orta Qışlaq kəndi