Tağıyeva Fidan qızı, Quzanlı kəndi

Əhmədov Yaqub Mirzə oğlu, Quzanlı kəndi
Ağamirov Mirağa Seyid Məhəmməd oğlu, Zəngişalı kəndi
Əliyev Vidadi Şahmalı oğlu, Əfətli kəndi