Tağıyeva Fidan qızı, Quzanlı kəndi

Quliyev Novruz Safqulu oğlu, Zəngişalı kəndi
Sarıyev Yelmar Qaraş oğlu, Ergi kəndi
Quliyeva Təhminə Mürsəl qızı, Quzanlı kəndi