Umudova Gülyanaq Valeh qızı, Quzanlı kəndi

Allahverdiyeva Sevinc Ramazan qızı, Quzanlı kəndi
Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
Səmədov Nizami Şükür oğlu, Üçoğlan kəndi