Vəliyev Nüsrət Qüdrət oğlu, Baharlı kəndi

Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Hacıyev Nəsir Tapdıq oğlu, Çəmənli kəndi
Ağayev Nicat Bəşir oğlu, Əhmədağalı kəndi