Vəliyev Nüsrət Qüdrət oğlu, Baharlı kəndi

Məhərrəmov İlqar Elburus oğlu, Quzanlı kəndi
Əhmədov Saleh Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi
Novruzov Nofəl Xosrov oğlu, Baharlı kəndi