Vəliyev Nüsrət Qüdrət oğlu, Baharlı kəndi

Quliyev Mutalib Novruz oğlu, Çəmənli kəndi
Məmmədov Sabir İdris oğlu, İmamqulubəyli kəndi
Əkbərov Samir İlyas oğlu, Üçoğlan kəndi