Vəliyev Nüsrət Qüdrət oğlu, Baharlı kəndi

Qulamov İlqar Mirağa oğlu, Quzanlı kəndi
Əliyeva Vüsalə Kamran qızı, Quzanlı kəndi
Həsənov Rəhman Məmməd oğlu, Rzalar kəndi