Vəliyev Tural, Qaradəmirçi kəndi

Quliyev Şahmar Məhi oğlu, Güloğlular kəndi
Qasımov Vahid Zahid oğlu, Şorəlli kəndi
Rüstəmov Bəhruz, Uğurbəyli kəndi