Vəliyev Tural, Qaradəmirçi kəndi

Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi
Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi
Baxşəliyeva Nüşabə, Əliyanlı kəndi