Vəliyev Tural, Qaradəmirçi kəndi

Məmmədova Lalə Məhərrəm qızı, Cəyirli kəndi
Abbasov Eldəniz, Gərənə kəndi
Ağayev Rəhman, Alaçadırlı kəndi