Vəliyev Tural, Qaradəmirçi kəndi

Alıyev Oktay Həsən oğlu Əyricə kəndi
Məmmədov Sahib Yusif oğlu, Cicimli kəndi
Qarayev Arzu ,Bala Qacar kəndi