Vəliyev Tural, Qaradəmirçi kəndi

Təhməzov Əvəz Təhməz oğlu, Qaradəmirçi kəndi
Hüseynov Malik, Darğalar kəndi
Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi