Vəliyev Tural, Qaradəmirçi kəndi

Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi
Əzizova Qələm Qurban qızı, Əliyanlı kəndi
Məmmədov Nurəddin, Seyid Yusifli kəndi