Vəliyev Tural, Qaradəmirçi kəndi

Əzimova Qənirə, Gərənə kəndi
Hüseynov Bəhrəm Rəşid oğlu, Şorəlli kəndi
Bağırov Elşən, Şirvanlı kəndi