Zeynalov Bəhlul, Qaradağlı kəndi

Həsənov Təvəkkül Bəşir oğlu, Üçoğlan kəndi
Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi
Quliyev Murad Bəylər oğlu, Sarıcalı kəndi