Zeynalov Bəhlul, Qaradağlı kəndi

Vəliyev Nüsrət Qüdrət oğlu, Baharlı kəndi
İbadov Ədalət Bəylər oğlu, Çəmənli kəndi
Əliyev İlham, Əfətli kəndi