Zeynalov Bəhlul, Qaradağlı kəndi

Əliyev Mayıl Əziz oğlu, Orta Qışlaq kəndi
İmanov Hüseyn Qubad oğlu, Qaradağlı kəndi
Hüseynov Şükur Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi