Zeynalov Bəhlul, Qaradağlı kəndi

Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi
Sarıyev Elmin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi
Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi