Zeynalov Bəhlul, Qaradağlı kəndi

İsgəndərov Taleh Şəmsəddin oğlu, Çəmənli kəndi
Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi
Sarıyev Ayaz Tahir oğlu, Çəmənli kəndi