Zeynalov Nizami Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi

Həsənov Rza Şiraslan oğlu, Ergi kəndi
Hüseynov Şükur Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Məmmədova Lətifə Hacı qızı, Quzanlı kəndi