Zeynalov Nizami Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi

Abbasov Qabil Adil oğlu, Kolqışlaq kəndi
Qəhrəmanov Əfəndi Barat oğlu, Qaradağlı kəndi
İmanov Hüseyn Qubad oğlu, Qaradağlı kəndi