Zeynalov Nizami Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi

Əhmədov Yamən Eldar oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Məhərrəmova Gülşən Pənah qızı, Quzanlı kəndi
Həsənov Mübariz, Sarıcalı kəndi