Zeynalov Şakir Bahadur oğlu, Nərimanlı kəndi

Osmanov Rəşid Səlim oğlu, Təklə kəndi
Aslanov Əvəz Ədil oğlu, Yeni yol kəndi
Quliyev Elman Sabir oğlu, Nərimanlı kəndi