Zeynalov Şakir Bahadur oğlu, Nərimanlı kəndi

Həşimov Alı Məmməd oğlu, Boluslu kəndi
Mirzəyeva Hafizə Həsəs qızı, Qızılhacılı kəndi
Hüseynov Həmid Zahid oğlu, Balakürd kəndi