Zeynalov Şakir Bahadur oğlu, Nərimanlı kəndi

Qəribova Sevil Məhəmməd qızı, Yeni yol kəndi
Babayev Müşfiq Maqsud oğlu, Boluslu kəndi
Qarayev Xaləddin Nürəddin oğlu, Xan Qərvənd kəndi