Zeynalov Şakir Bahadur oğlu, Nərimanlı kəndi

Tağıyev Polad Nağı oğlu, Nərimanlı kəndi
Kərimov İsmayıl Aydın oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Allahverdiyev Cəmil Aslan oğlu, Yeni yol kəndi