Zeynalov Şakir Bahadur oğlu, Nərimanlı kəndi

Şirinov Qoşqar Şirin oğlu, Yeni yol kəndi
Məmmədova Xanım İsmayıl qızı, Qızılhacılı kəndi
Ağalarov Ziyəddin Köçəri oğlu, Xan Gərvənd kəndi