Ziyadova Şahnaz Şəmistan qızı, Nərimanlı kəndi

Dəmirov Elxan Əli oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Məhərrəmov Müsahib Əli oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Məmmədova Səkinə, Nərimanlı kəndi