Ziyadova Şahnaz Şəmistan qızı, Nərimanlı kəndi

Əliyev Nofər İbiş oğlu, Boluslu kəndi
Məhərrəmov Müsahib Əli oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Allahverdiyev Cəmil Aslan oğlu, Yeni yol kəndi