Ziyadova Şahnaz Şəmistan qızı, Nərimanlı kəndi

Səfərov Allahverdi Oruc oğlu, Yeni yol kəndi
Seyidova Çiçək Mədəd qızı, Boluslu kəndi
Ocaqverdiyev Afdandil Həsən oğlu, Boluslu kəndi