Ziyadova Şahnaz Şəmistan qızı, Nərimanlı kəndi

Aslanov Məzahir Ədil oğlu, Yeni yol kəndi
Bayramov Məhərrəm Xəlil oğlu, Boluslu kəndi
Əliyev Babək İbiş oğlu, Boluslu kəndi