Ziyadova Şahnaz Şəmistan qızı, Nərimanlı kəndi

Aslanova Rəqibə Şikar qızı, Yeni yol kəndi
Qasımov Əli Mədəd oğlu, Boluslu kəndi
Quliyev Cuma Behbud oğlu, Balakürd kəndi