Ziyadova Şahnaz Şəmistan qızı, Nərimanlı kəndi

Alıyev Daşdəmir Alı oğlu, Nərimanlı kəndi
Süleymanova Günel Zülfüqar qızı, Eyvazlılar kəndi
Məmmədov Taryel Tapdıg oğlu, Boluslu kəndi