Ələsgərov Oruc, Qullar kəndi

Məmmədova Lalə Məhərrəm qızı, Cəyirli kəndi
Əzizova Qələm Qurban qızı, Əliyanlı kəndi
Mirsalahov Qurban Ramazan oğlu, Saatlı kəndi