Ələsgərov Oruc, Qullar kəndi

Süleymanov Süleyman , Muğanlı kəndi
Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi
Abbasov Eldəniz, Gərənə kəndi