Ələsgərov Oruc, Qullar kəndi

Xəlilov Nadim Tapdıq oğlu, Güloğlular kəndi
Abbasov Eldəniz, Gərənə kəndi
Bağırov Elşən, Şirvanlı kəndi