Ələsgərov Oruc, Qullar kəndi

Həsənov Şiraz Salman oğlu, Lək kəndi
Qarayev Arzu ,Bala Qacar kəndi
H. Arzu Qurban oğlu, Cəyirli kəndi