Ələsgərov Oruc, Qullar kəndi

İsmayılov Elşən Rövşən oğlu, Lək kəndi
Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi
Rüstəmov Bəhruz, Uğurbəyli kəndi