Ələsgərov Oruc, Qullar kəndi

Alıyev Oktay Həsən oğlu Əyricə kəndi
Mirsalahov Qurban Ramazan oğlu, Saatlı kəndi
İsazadə Səbuhi, Qaratəpə kəndi