“Azərbaycan Bələdiyyə Sistemi” jurnalı

AVCİYA Parlament seçkilərinə hazırlığın I mərhələsini başa vurdu
“GÖYÇAY ENSİKLOPEDİYASI” HAZIRLANIR
“Qaradağlıdan Xocalıya” mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilib

2007-ci lin yanvar ayından başlayaraq Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası “Azərbaycan bələdiyyə sistemi” jurnalının nəşrinə başladı. Jurnal ildə dörd dəfə nəşr ediləcək dərgi respublikamızda bələdiyyələrin öz işlərini müasir tələblər səviyyəsində qurması prosesində yaxından iştirak edəcək. Jurnal bələdiyyə üzvləri və qulluqçuları, mütəxəssislər və tədqiqatçılar, habelə bu sistemin inkişafında və problemlərinin həllinə maraqlı olan hər bir şəxs üçün nəzərdə tutulub.

Jurnalın hər sayında bələdiyyələrlə bağlı Azərbaycan Respublikasının qanunları və digər normativ sənədləri, o cümlədən tanınmış elm adamlarının elmi-nəzəri və praktik məqalələri çap olunacaqdır.

Azərbaycan yerli özünüidarəetmə sisteminin inkişafında maraqlı olan jurnal bu sahədə ilk elmi, nəzəri-praktik dərgidir. Jurnalının baş redaktoru Vüqar Tofiqlidir.