“Azərbaycan Bələdiyyə Sistemi” jurnalı

Elşən Aslanov: “S.Şaumyanın rəhbərliyi ilə Bakıda törədilən qırğınlar sonralar Şamaxı, Quba və Göyçay qəzalarının şəhər və kəndlərində davam etdirildi”
1 iyun Ümumdünya Uşaqların Müdafiəsi günüdür
100 min imza toplanıldı – Petisiya vaxtından tez başa çatdı

2007-ci lin yanvar ayından başlayaraq Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası “Azərbaycan bələdiyyə sistemi” jurnalının nəşrinə başladı. Jurnal ildə dörd dəfə nəşr ediləcək dərgi respublikamızda bələdiyyələrin öz işlərini müasir tələblər səviyyəsində qurması prosesində yaxından iştirak edəcək. Jurnal bələdiyyə üzvləri və qulluqçuları, mütəxəssislər və tədqiqatçılar, habelə bu sistemin inkişafında və problemlərinin həllinə maraqlı olan hər bir şəxs üçün nəzərdə tutulub.

Jurnalın hər sayında bələdiyyələrlə bağlı Azərbaycan Respublikasının qanunları və digər normativ sənədləri, o cümlədən tanınmış elm adamlarının elmi-nəzəri və praktik məqalələri çap olunacaqdır.

Azərbaycan yerli özünüidarəetmə sisteminin inkişafında maraqlı olan jurnal bu sahədə ilk elmi, nəzəri-praktik dərgidir. Jurnalının baş redaktoru Vüqar Tofiqlidir.