Fərzəliyev Natiq Sərxan oğlu, Qaradağlı kəndi

Hüseynova Şəlalə Zakir, Quzanlı kəndi
Nəcəfov Elvin Mustafa oğlu, Quzanlı kəndi
Həsənov Rəhman Məmməd oğlu, Rzalar kəndi