Fərzəliyev Natiq Sərxan oğlu, Qaradağlı kəndi

Səmədov Nizami Şükür oğlu, Üçoğlan kəndi
Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Əhmədov Şamil, Qaradağlı kəndi