Fərzəliyev Natiq Sərxan oğlu, Qaradağlı kəndi

Məmmədov Təyyar Əli oğlu, Sarıcalı kəndi
Şükürov Bəhram Musa oğlu, Zəngişalı kəndi
Həsənov Təvəkkül Bəşir oğlu, Üçoğlan kəndi