Fərzəliyev Natiq Sərxan oğlu, Qaradağlı kəndi

Sarıyev Elmin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi
Sarıyeva Ağgül İldırım qızı, Çəmənli kəndi
Sarıyev Əbülfət Yelmar oğlu