Fərzəliyev Natiq Sərxan oğlu, Qaradağlı kəndi

Quliyev Səyyaf Əli oğlu, Çəmənli kəndi
Novruzov Nofəl Xosrov oğlu, Baharlı kəndi
Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi