Həsənov Mehman, Cəyirli kəndi

Əzimova Qətibə, Cicimli kəndi
Əliyev Mahir İsa oğlu, Bala Qacar kəndi
Qulamov Binnət Alı oğlu, Çəmənli kəndi