Həsənov Mehman, Cəyirli kəndi

Ələsgərov Oruc, Qullar kəndi
Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi
Həsənov Vəzir, Güloğlular kəndi