Həsənov Şiraz Salman oğlu, Lək kəndi

Əzizova Qələm Qurban qızı, Əliyanlı kəndi
Hüseynov Elgün Elman oğlu, Şorəlli kəndi
Məmmədov Sahib Yusif oğlu, Cicimli kəndi