Həsənov Şiraz Salman oğlu, Lək kəndi

Vəliyev Tural, Qaradəmirçi kəndi
Əliyev Seyid, Kələntərli kəndi
H. Eldəniz Qurban oğlu, Cəyirli kəndi