Həsənov Şiraz Salman oğlu, Lək kəndi

Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi
Nağıyeva Xəzəngül Bəhlul qızı, Cəyirli kəndi
Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi