Həsənov Şiraz Salman oğlu, Lək kəndi

Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi
Vəliyev Tural, Qaradəmirçi kəndi
İsmayılov Araz, Əliyanlı kəndi