Həsənov Şiraz Salman oğlu, Lək kəndi

Əliyev Fərhad, Zümürxan kəndi
Əliyev Baxdüşün kəndi, Körpüsındıran kəndi
Həsənov Vaqif, Çəmənli kəndi