H. Eldəniz Qurban oğlu, Cəyirli kəndi

İsmayılova Qumru, Əliyanlı kəndi
Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi
Ağayev Rəhman, Alaçadırlı kəndi