Hüseynov Sahib Firəddin oğlu, Ergi kəndi

Əliyev Nizami S. Əfətli kəndi
Əliyev İlqar Əsəd oğlu, Qaradağlı kəndi
Məmmədov Elmir Xaspolad oğlu, Zəngişalı kəndi