İBRAHİMOV Mirələkbər Mirələsgər oğlu

AQARUNOV Albert Aqarunoviç
MƏMMƏDOV Səfəralı Qurban oğlu
BABAYEV Nazim Abbas oğlu

İBRAHİMOV Mirələkbər Mirələsgər oğlu (30.9.1961, Qərbi Azərbaycanın Vedibasar r-nunun Xalisa k. – 5.3.1994, Füzuli r.) – Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı (16.9.1994, ölümündən sonra).

30 sentyabr 1961-ci ildə Qərbi Azərbaycanın Vedibasar mahalının Xalisa kəndində ziyalı ailəsində doğulmuşdur. Birinci sinfə doğma kəndlərində getmişdir. Sonra ailələri Bakıya köçmüşdür. 1978-ci ildə Bakıdakı 158 saylı orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə getmişdir. 1980-ci ildə hərbi xidmətini başa vurub, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin idman və Hərbi Hazırlıq fakültəsinə daxil olmuşdur. Təyinatı Lənkərana idi. O, üç il burada müəllim işləyir. Sonra isə Bakıya qayıdır və 153 saylı orta məktəbdə ibtidai hərbi hazırlıq müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir.

1990-cı ilin 20 Yanvar hadisəsindən sonra özünə yer tapa bilmirdi. Daşaltı, Malıbəyli, Kərkicahan qırğınlarından sonra cəbhəyə getməyi qərara aldı. Bu məqsədlə o,Yasamal rayon Hərbi Komissarlığına müraciət etdi. 1993-cü ildə onu yenicə yaradılmış 5-ci Yasamal taboruna komandir təyin edirlər. Mirələkbər öz taboru ilə Füzuli rayonunun Alxanlı, Kürdmahmudlu, Aşağı Seyidəhmədli kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edərək, mərdliklə vuruşur.

5 mart 1994-cü il… Mirələkbərin son döyüşü… Döyüşçülərimiz Qorqan kəndini erməni işğalçılarından azad edib, bir az dincəlməyi qərara almışdılar. Elə bu vaxt kəşfıyyatçı xəbər gətirdi ki, yaraqlılar iki kəndi işğal ediblər. İgid komandir öz döyüşçüləri ilə silaha sarıldı. Ağır döyüş başlandı. Döyüşçülərimiz yorulmağına baxmayaraq fədakarlıqla düşmənə müqavimət göstərirdi. Nəhayət hücum öz bəhrəsini verdi. Hər iki kənd geri qaytarıldı. Lakin düşmən gülləsi Mirələkbərdən yan ötmədi. O, Füzuli döyüş bölgəsində gözlərini əbədi yumdu.

Evli idi. Bir övladı yadigar qalıb.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 203 saylı fərmanı ilə kapitan İbrahimov Mirələkbər Mirələsgər oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilmişdir.

Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.

Vaxtilə dərs dediyi 153 saylı orta məktəb indi onun adını daşıyır.

Əd.: Vüqar Əsgərov “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları” (Yenidən işlənmiş II nəşr). Bakı, 2010, səh. 133