Məmmədova Ayşən Həbib qızı, Poladlı kəndi

Məmmədov Rafiq Azay oğlu, Arazbar kəndi
İsmayılov Tariyel Surxay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi