Məmmədova Ayşən Həbib qızı, Poladlı kəndi

Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi
Kazımov Rasim Allahverdi, Hındarx qəsəbəsi