Məmmədova Ayşən Həbib qızı, Poladlı kəndi

Mustafayev Cəmil Namaz oğlu, Ağcabədi rayonu
Qasımov Nazim Şükür oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qarayev Aydın Yelşar oğlu, Hındarx qəsəbəsi