Məmmədova Ayşən Həbib qızı, Poladlı kəndi

Mustafayev Tacir Seymur oğlu, Poladlı kəndi
Namazov Arzu Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Məmmədova Fidan Fazil qızı, Poladlı kəndi