Məmmədova Ayşən Həbib qızı, Poladlı kəndi

Səfərova Aygün Rövşən qızı, Poladlı kəndi
Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi
İsgəndərova Afət Səfər qızı Poladlı kəndi