Məmmədova Ayşən Həbib qızı, Poladlı kəndi

Mustafayev Əli Cavanşir oğlu, Poladlı kəndi
Məmmədova Səringül Əjdər qızı, Hacılar kəndi
Əliyev Yusif Zahir oğlu, Poladlı kəndi