Quliyev Rüstəm Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı

Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi
Rüstəmov Zəfər Qəzənfər oğlu, Boyat kəndi
Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi