Quliyev Rüstəm Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı

Hüseynova Məhbubə İsa qızı, Boyat kəndi
Daşdəmirov Ziyafət, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi