Quliyev Rüstəm Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı

İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi
Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi
Ağayev Sahib Şirin oğlu, Boyat kəndi