Rəhimov Hafiz Akif oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Kərimov Tofiq Əkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Mustafayev Tacir Seymur oğlu, Poladlı kəndi
Rüstəmov Elxan Ələkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi