Rəhimov Hafiz Akif oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi
İbrahimov Ruslan Fəxrəddin oğlu, Poladlı kəndi
İbrahimov Nazir Güləhməd oğlu, Poladlı kəndi