Rəhimov Hafiz Akif oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Allahverdiyev Radil Adıgözəl oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Sadıqov Seymur Zöhrab oğlu, Boyat kəndi
Hüseynova Məhbubə İsa qızı, Boyat kəndi