Rəhimov Hafiz Akif oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Məmmədov Rafiq Azay oğlu, Arazbar kəndi
İbrahimov Ruslan Fəxrəddin oğlu, Poladlı kəndi
Sultanov Üzeyir Səlim oğlu, Boyat kəndi