Author: Irada Muxtarova

1 151 152 153 154 155 156 1530 / 1557 POSTS
ƏLİYEV Vasili Əhməd oğlu

ƏLİYEV Vasili Əhməd oğlu

(15.1.1959, Qubadlı r. – 19.10.1992) – Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı (11.5.1993, ölümündən sonra). 15 yanvar 1959-cu ildə Qubadlı rayonunda doğulmuş ...

Qətnamə #822 (30 Aprel 1993-cü il)

Təhlükəsizlik Şurası, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair Təhlükəsizlik Şurasının Sədri tərəfindən edilən 1993-cü il 29 yanvar və 6 aprel tarixli bəya ...

AVROPA ŞURASI NAZİRLƏR KOMİTƏSİ

AVROPA ŞURASI NAZİRLƏR KOMİTƏSİ DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİNİN GƏRGİNLƏŞMƏSİNƏ DAİR BƏYANNAMƏ (Nazirlər Komitəsi tərəfindən 15 aprel 1993-cü il tar ...
RÜSTƏMOV Məzahir İzzət oğlu

RÜSTƏMOV Məzahir İzzət oğlu

(2.3.1960, Bakı ş. – 6.8.1992, Gədəbəy r.-nunun Mutudərə k.) – Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı (5.2.1993, ölümündən sonra).2 mart 1960-cı ildə Bakı şəhər ...
YUSİFOV Zakir Tofiq oğlu

YUSİFOV Zakir Tofiq oğlu

(29.9.1956, Bakı ş. – 11.10.1992, Laçın r.-nunun Səfiyan k.) – Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı (5.2.1993, ölümündən sonra). 29 sentyabr 1956-cı ildə Bakı ...
NƏCƏFOV Yunis İsa oğlu

NƏCƏFOV Yunis İsa oğlu

(31.8.1967, Kəlbəcər r. – 24.8.1992, Kələbəcər r.-nunun Vəng k. ) – Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı (7.12.1992, ölümündən sonra).31 avqust 1967-ci ildə K ...
PAŞAYEV Baxşeyiş Xanəhməd oğlu

PAŞAYEV Baxşeyiş Xanəhməd oğlu

(1.5.1936, Ağdam r-nunun Əhmədavar k. – 12.7.1992, Xocalı r-nunun Xanabad k.) – Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı (7.12.1992, ölümündən sonra). Ağdam ...
MURADOV Hikmət Oqtay oğlu

MURADOV Hikmət Oqtay oğlu

(23.1.1969, Bakı ş. – 29.10.1991, Xocalı r-nunun Xanabad k.) – Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı (25.11.1992, ölümündən sonra). 23 yanvar 1969-cu ildə B ...
SERYOGİN Viktor Vasilyeviç

SERYOGİN Viktor Vasilyeviç

(23.3.1944, Gürcüstan Resp.-nın Tbilisi ş.– 28.1.1992, Şuşa) – Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı (25.11.1992, ölümündən sonra). 23 mart 1944-cü ildə Gür ...
MAHMUDOV Ərəstun İspəndi oğlu

MAHMUDOV Ərəstun İspəndi oğlu

(23.2.1957, İsmayıllı r-nunun Pirəbilqasım k. – 28.1.1992, Ağdam r.) – Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı (25.11.1992, ölümündən sonra). 23 fevral 1957-ci i ...
1 151 152 153 154 155 156 1530 / 1557 POSTS